top of page

Psycho energetisch therapeut

Wat houdt het in?

Sinds oktober 2013 ben ik naast spiritueel werker ook gediplomeerd psycho-energetisch therapeut. De behandeling vanuit psycho-energetica zijn gericht op het herstel van evenwicht. Evenwicht tussen lichaam en geest, tussen verstand en gevoel. Zodat energieën weer vrij kunnen stromen en er contact gemaakt kan worden met wie we zijn, onze diepere behoeftes en onze talenten.

Energetisch is de basis waarop het universum en dus ook onze wereld op functioneert. De wereld bestaat uit energie, atomen en moleculen, die zich manifesteren op een laag trillingsniveau. Mensen die hoog gevoelig zijn, kunnen verschillende energieën waarnemen. Voorbeelden zijn de trillingen van de elektriciteitskabels, computer, mobiel, tv, een energieveld als  een aura. Aura is een energetisch veld dat om ieder lichaam heen zit, zowel van mensen, dieren, planten als ogenschijnlijk levenloze dingen.

Door mijn studie psycho- energetisch therapeut mag ik mensen ondersteunen in hun persoonlijke processen.  Je leert situaties anders te bekijken, gevoelens te verwerken of hoe te handelen in moeilijke situaties. De problemen waarvoor hulp wordt gezocht, zijn divers. Dit kunnen zowel lichamelijke als psychische problemen zijn. 

Daarnaast help ik hoog sensitieve mensen een weg te vinden in de maatschappij. Je leert emoties te herkennen, erkennen en accepteren om ze vervolgens te kunnen loslaten. 

Behandelingen in het verleden bewijzen ook dat lichamelijke klachten in positieve zin kunnen veranderen.

bottom of page