top of page

Magnetiseren

Magnetiseren is het aanvullen en ondersteunen van de energie-overdracht. De energie komt vanuit het universum via de kruin in je armen. Je bent dan een doorgeefluik van energie. Hoe meer jouw eigen kanaal open staan, hoe krachtiger de helende energie over komt.

 

Magnetiseren is het overbrengen van de energie van de therapeut naar de cliënt. Hierbij kunnen twee vormen van energie overdracht worden onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer en het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is. Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is.

 

Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdracht heet gekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

bottom of page